Identifikace nových prognostických markerů a terapeutických cílových molekul u sarkomu měkkých tkání

Informace

Projekt nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Středoevropský technologický institut. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA17-17636S
Období řešení
1/2017 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Středoevropský technologický institut
Spolupracující organizace
Univerzita Karlova v Praze

Sarkomy jsou relativně vzácné nádory mesenchymálního původu vyznačující se neobyčejně velkou klinickou heterogenitou. Dosud identifikované markerové proteiny či expresní profily nevedly k racionální stratifikaci pacientů. V našem projektu chceme využít některé nové biologické aspekty sarkomageneze (prominentní funkce onkogenů jun, sarkomové kmenové buňky, využití progresivních sérií buněčných linií) k identifikaci nových progresivních markerů popř. terapeutických cílů sarkomů měkkých tkání. V prvním kroku podrobíme dvě dobře charakterizované progresivní série nádorových buněčných linií komplexní analýze transkriptomu, a to jak na základě stádia progrese, tak na základě buněčné hierarchie (tj. transkriptom sarkomových kmenových buněk). Postupnými průniky dílčích transkriptomů chceme dojít až k možnému výslednému expresnímu profilu agresivnosti. Prognostickou hodnotu budeme testovat na panelu lidských liposarkomových buněčných linií a na vzorcích klinickým nádorů se známým
klinickým průběhem. Podaří-li se nám současně najít nové terapeutické cíle, zahájíme jejich preklinické testování.

Publikace

Počet publikací: 6


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info