Role proteinu p16/INK4A v biologii lidských embryonálních kmenových buněk

Informace

Projekt nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.

Kód projektu
MUNI/C/1436/2017
Období řešení
2/2018 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Lidské embryonální kmenové buňky jsou ojedinělý buněčný typ s význačnými vlastnostmi. Jsou pluripotentní – mohou se diferencovat do buněk napříč zárodečnými listy, zároveň jsou schopny neomezené sebeobnovy. Lidské embryonální kmenové buňky si in vitro udržují pluripotenci a sebeobnovu různými mechanismy. Studium těchto mechanismů poukázalo i na význam buněčného cyklu, který se u pluripotentních kmenových buněk vyznačuje specifickým průběhem. Cílem této práce je studovat roli důležitého tumor supresorového proteinu p16/INK4A v biologii lidských embryonálních kmenových buněk. p16/INK4A patří mezi inhibitory buněčného cyklu a řídí přechod G1 fáze. Je známo, že p16/INK4A řídí sebeobnovu některých typů somatických buněk. Významnost funkce p16/INK4A dokládá také to, že jeho deregulace je spojena se stárnutím buněk a vznikem některých nádorů. Mechanismy jeho regulací však ve speciálním buněčném cyklu lidských embryonálních kmenových buněk dosud nebyly popsány.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info