Role proteinu p16/INK4A v biologii lidských embryonálních kmenových buněk

Informace

Projekt nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.

Kód projektu
MUNI/C/1436/2017
Období řešení
2/2018 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Lidské embryonální kmenové buňky jsou ojedinělý buněčný typ s význačnými vlastnostmi. Jsou pluripotentní – mohou se diferencovat do buněk napříč zárodečnými listy, zároveň jsou schopny neomezené sebeobnovy. Lidské embryonální kmenové buňky si in vitro udržují pluripotenci a sebeobnovu různými mechanismy. Studium těchto mechanismů poukázalo i na význam buněčného cyklu, který se u pluripotentních kmenových buněk vyznačuje specifickým průběhem. Cílem této práce je studovat roli důležitého tumor supresorového proteinu p16/INK4A v biologii lidských embryonálních kmenových buněk. p16/INK4A patří mezi inhibitory buněčného cyklu a řídí přechod G1 fáze. Je známo, že p16/INK4A řídí sebeobnovu některých typů somatických buněk. Významnost funkce p16/INK4A dokládá také to, že jeho deregulace je spojena se stárnutím buněk a vznikem některých nádorů. Mechanismy jeho regulací však ve speciálním buněčném cyklu lidských embryonálních kmenových buněk dosud nebyly popsány.

Publikace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info