Informace o projektu
Přenos nanomodifikovaných povrchů implantátů z laboratorních podmínek do medicínské aplikace

Kód projektu
MUNI/11/63905/2018
Období řešení
5/2018 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Bude ověřováno využití pro výrobu a následné uplatnění v klinické praxi s ohledem na proveditelnost, stabilitu a jednotné dobře definované mechanické vlastnosti vstupního materiálu opracovaného nanotrubičkami. V projektu budeme ověřovat homogenitu pokrytí s ohledem na sériovou výrobu, tedy spolehlivou opakovatelnost homogenního pokrytí velké plochy povrchu kovu. Následně budou testovány zejména mechanické vlastnosti nanotrubiček, jejich stabilita vůči tlaku, tahu a opotřebení. U slitin NiTi také vliv na elastické vlastnosti materiálu a současně mechanická stabilita za těchto vlastností.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info