Validace diagnostického panelu krátkých nekódujících RNA v krevním séru pacientů s kolorektálním karcinomem s cílem umožnit jeho transfer a vývoj inovativní neinvazivní diagnostiky průmyslovým partnerem

Informace

Projekt nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Středoevropský technologický institut. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.

Kód projektu
MUNI/71/71151/2019
Období řešení
1/2019 - 11/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Středoevropský technologický institut

Nádory tlustého střeva a konečníku (CRC) jsou celosvětově třetími nejčastějšími nádorovými onemocněními, přičemž v České republice je ročně nově diagnostikováno kolem osmi tisíc případů a téměř pět tisíc osob na tuto nemoc zemře. K lepším výsledkům léčby pacientů s CRC jednoznačně přispívá jejich včasná diagnostika. Z tohoto důvodu je v České republice prováděn celoplošný screening založený na testu okultního krvácení do stolice (TOKS). Tato v současnosti standardně využívaná screeningová metoda je však nedostatečně citlivá i specifická. Mnohem citlivějšími a specifičtějšími biomarkery se zdají být vybrané krátké nekódující RNA (snRNA) cirkulující v krevním séru, které současně vykazují vysokou stabilitu, a jsou tak považovány za slibné diagnostické nástroje využitelné v klinické praxi. V roce 2018 byla mimo jiné Masarykovou univerzitou podána patentová přihláška obsahující panel kandidátních sérových snRNA schopných identifikovat pacienty s CRC až s 99% senzitivitou a 90% specificitou. Validace a potvrzení schopnosti tohoto panelu snRNA diagnostikovat pacienty s CRC na rozsáhlém nezávislém souboru vzorků by zcela jistě přiblížila možnost jeho transferu a vývoje inovativní neinvazivní diagnostiky průmyslovým partnerem.
V případě kladného hodnocení ze strany CTT bude návrh projektu postoupen schválení Etické komise.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info