Výuková online aplikace pro rozšíření výuky informačních technologií na biofyzikálním ústavu LF (BIOFYZIT)

Kód projektu
MUNI/FR/1336/2018
Období řešení
1/2019 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Cílem projektu je vytvoření online aplikace na podporu oborové IT gramotnosti a rozšíření biofyzikálních znalostí. Využití aplikace bude začleněno do výuky informatiky na biofyzikálním ústavu LF MU. Aplikace se bude zaměřovat na rozšíření biofyzikálních znalostí studentů, ale také na praktické aplikovaní těchto znalostí. Dalším cílem je také posílení povědomí studentů o možnostech využití moderních technologií (telefony, tablety, počítače) v praxi související s jejich budoucím povoláním.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info