Biostatika a e-learning

Informace

Projekt nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod pracoviště Rektorát. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.

Kód projektu
FRVS/3575/2005
Období řešení
1/2005 - 12/2005
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Rektorát
Další fakulta/pracoviště MU
Institut biostatistiky a analýz

Statistická analýza biologických dat představuje nástroj, bez kterého již současná biologie a medicína nemohou existovat, zároveň jde ovšem o nástroj jdoucí mimo hlavní oblasti zájmu biologů a tedy vyžadující opakované procvičování. V souvislosti se zvyšující se dostupností e-learningových nástrojů (zabudování LMS do informačního systému MU) se nabízí možnost doplnit běžnou výuku biostatiky také interaktivními e-learningovými kurzy sloužícími jednak pro opakování a vysvětlování pojmů biostatiky a jejich praktického využití pomocí statistických SW, jednak jako pomůcky pro samostudium. Pro přípravu kurzů bude využito i zkušeností expertů na různé oblasti analýzy biologických dat. Kromě studentů bilogie tento kurz využijí i studenti dalších oborů, kde je nutné zpracovávat statistickými nástroji reálná data. Uveďme například ekonomii, sociologii či experimentální fyziku.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info