Luminiscenční imunostanovení jako citlivý nástroj pro diagnostiku nemocí včel

Informace

Projekt nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Středoevropský technologický institut. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.

Logo poskytovatele
Kód projektu
LTAB19011
Období řešení
7/2019 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Středoevropský technologický institut
Spolupracující organizace
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.

Prvním cílem projektu je vyvinout protilátku specifickou proti původci moru včelího plodu, bakterii Paenibacillus larvae, a validovat ji pomocí technik ELISA a SPR.
Druhým cílem projektu je vyvinout nové foton-upkonvertující nanočástice (dále jen UCNPs), modifikovat jejich povrch polymery, navázat streptavidin nebo imunoglobuliny a stanovit fyzikálně-chemické vlastnosti těchto hybridů a funkčnost imobilizovaných bioligandů.
Třetím cílem projektu je vyvinout imunostanovení pro detekci bakterií Melissococcus plutonius a Paenibacillus larvae na bázi UCNPs. Analogový přístup založený na konvenční čtečce mikrotitračních desek bude srovnán s digitálním přístupem založeným na mikroskopickém počítání jednotlivých nanočástic v mikrotitrační destičce a na povrchu biočipu. Vlastnosti optimalizovaného stanovení budou srovnány se standardními metodami jako ELISA.
Čtvrtým cílem projektu je vytvoření metody pro simultánní detekci M. plutonius a P. larvae. Budou připraveny UCNPs s různými emisními vlnovými délkami (NaYF4:Yb,Er a NaYF4:Yb,Tm), ty budou konjugovány s protilátkami a využity pro paralelní detekci obou patogenů.
Pátým cílem projektu bude ověření metody na analýze reálných vzorků (včely, včelí larvy, měl, med).

Publikace

Počet publikací: 32


Předchozí 1 2 3 4 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info