Zvýšení kvality a relevance studia na učitelských oborech Masarykovy univerzity 2019

Informace

Projekt nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Pedagogickou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Logo poskytovatele
Kód projektu
194056
Období řešení
4/2019 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Filozofická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Hlavním cílem předkládaného projektu je zvýšení kvality a relevance studia studentů – budoucích učitelů a zkvalitnění přípravy těchto studentů, aby byli lépe připraveni na své povolání.

Projektem budou podpořeny studijní programy zaměřené na pedagogiku a vlastní učitelství, což celkově přispěje ke zvyšování kvality vysokoškolské přípravy budoucích pedagogických pracovníků a napomáhat tomu, aby absolventi těchto studijních programů neodcházeli po úspěšném ukončení studia mimo školský sektor. Projekt současně sleduje cíl podpory rozvoje profesní připravenosti studentů učitelství pro jejich úspěšný vstup do školské praxe.
Mimořádné projektové finanční prostředky budou využity na aktivity, bez kterých nelze splnit v dnešní době kvalitní moderní přípravu studentů na své budoucí povolání a na které fakulty, které vzdělávají budoucí učitele, nemají z příspěvku na vzdělávací činnost dostatek finančních prostředků.
Projekt navazuje na úspěšnou realizaci projektů s názvy “ Zvýšení kvality a relevance studia na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity” z r. 2018, „Od kvalitního vysokoškolského pedagoga ke kvalitnímu učiteli“ realizovaný v roce 2017 a „Podpora studijních programů pro studenty pedagogických oborů a pedagogické pracovníky na MU“ realizovaný v letech 2014, 2015, 2016.

MU má rozhodující podíl na pregraduální i postgraduální přípravě plně kvalifikovaných učitelů, speciálních pedagogů, sociálních pedagogů, vychovatelů a dalších pedagogických pracovníků.
Projekt podávají v souladu s vyhlášením výzvy čtyři učitelské fakulty MU Pedagogická fakulta MU, Filozofická fakulta MU, Přírodovědecká fakulta MU a Fakulta sportovních studií MU, které mají studijní programy začínající 75 s vyloučením studijních programů 7502 a 7508.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info