Informace o projektu
Klinický přínos vizualizace cévního zásobení perforátorových laloků pomocí CT angiografie a duplexní sonografie

Kód projektu
MUNI/A/1494/2019
Období řešení
1/2020 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Přesné zobrazení vaskulární anatomie perforátorových laloků břišní stěny přináší klíčové informace, které mohou zásadním způsobem ovlivnit operační strategii mikrochirurgických rekonstrukcí prsu. Lokalizaci výživných perforátorů lze detekovat pomocí angio-CT břicha nebo Dopplerovskou sonografii. Názory mikrochirurgů na přínos uvedených zobrazovacích metod nejsou ustáleny, problematika mapování perforátorových laloků je tedy často diskutovaná. Cílem projektu je porovnat přesnost a spolehlivost detekce dominantních perforátorů břišní stěny pomocí barevné Dopplerovské sonografie a angio-CT břicha se skutečnou polohou a velikostí vypreparovaných perforátorů.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info