Příspěvek (bio)chemických technik ke studiu molekulární podstaty vybraných patologických jevů a onemocnění

Kód projektu
MUNI/A/1167/2019
Období řešení
1/2020 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Projekt navazuje na projekty s obdobným názvem a obsahem, které byly řešeny v akademických letech 2013-19. Je zaměřen na podporu vědecké činnosti dvou studentů v postgraduálním programu a dvou studentů v pregraduálním programu, kteří jsou aktivně zapojeni do výzkumu probíhajícím na Biochemickém ústavu LF. Společným jmenovatelem je příspěvek chemických a biochemických metodik k rozpoznání molekulární podstaty procesů probíhající na buněčné, příp. tkáňové úrovni.

Publikace

Počet publikací: 5


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info