Informace o projektu
Dynamická termografie u chirurgických výkonů trávicí trubice (THERMO)

Kód projektu
MUNI/A/1369/2019
Období řešení
1/2020 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Výstupem projektu je využití dynamické bezkontaktní termografie jako dalšího nástroje pro zjištění prokrvení orgánů trávicí soustavy. Dle dosavadních zkušeností jsme schopni určit míru prokrvení zájmové oblasti na základě měření povrchové teploty. Prakticky jde o zařízení, které v reálném čase vizualizuje teplotní mapu tkáně.
Navrhovaný projekt již čerpá z předešlých let a jde tak především o prohloubení dosavadních zkušeností. Spolu s pořízením záznamu při vyšetření pacienta podáním látky indocyanové zeleně (ICG) lze velmi přesně určit míru prokrvení tkáně trávicí trubice během chirurgického výkonu. Zjištění přesné korelace těchto dvou metod je pak zásadní pro využití termografie právě v oblasti chirurgie trávicí trubice. Získané výsledky měřené během chirurgických výkonů tak významně doplní databázi již naměřených dat. Srovnání obou metod bylo dle literatury sledováno pouze experimentálně.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info