Dlouhé nekódující RNA v exozómech jako biomarkery umožňující neinvazivní časnou detekci kolorektálního karcinomu

Informace

Projekt nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Středoevropský technologický institut. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.

Kód projektu
NU20-03-00127
Období řešení
5/2020 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Středoevropský technologický institut
Spolupracující organizace
Masarykův onkologický ústav Brno

Kolorektální karcinom (CRC) patří mezi nejčastější nádorová onemocnění na světě a obsazuje přední místa z hlediska mortality. Jedním z hlavních důvodů poměrně vysoké úmrtnosti je pozdní diagnostika. Cílem současného výzkumu je proto identifikovat stabilní neinvazivní biomarkery, které by umožnily časnou detekci tohoto onemocnění. Bylo prokázáno, že lidské tekutiny včetně krevního séra či plazmy jsou bohatým zdrojem potenciálních biomarkerů. Nedávné studie prokázaly přítomnost dlouhých nekódujících RNA (lncRNA) v tělních tekutinách a poukázaly na jejich diagnostický potenciál u řady nádorových onemocnění včetně CRC. Zároveň bylo zjištěno, že velká část těchto molekul se do cirkulace dostává uvnitř exozomů, jež jsou vylučovány nádorovými buňkami a podílí se na mezibuněčné komunikaci. Hlavním cílem této studie je stanovit expresní profily lncRNA v krevním séru pacientů s CRC a v krevním séru kontrolních osob a následně sestavit diagnostický panel lncRNA umožňující časnou detekci onemocnění a prekancerózních lézí. Získaný panel bude podroben rozsáhlé validaci na retrospektivním i prospektivním souboru pacientů a zdravých kontrol a jeho diagnostická senzitivita a specificita bude porovnána se současně používanými biomarkery CEA a CA19-9 a s citlivostí testu na okultní krvácení do stolice. Původ exozomálních lncRNA v krevním séru bude následně stanoven s využitím in vitro a in vivo analýz.

Publikace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info