Prophylactic oropharygeal surfactant for preterm-infants: a randomized trial (PEDCRIN - POPART)

Logo poskytovatele
Kód projektu
731046
Období řešení
1/2020 - 6/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Evropská unie
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
European Clinical Research Infrastructures Netwo

Cílem je stanovit, zda mezi novorozenci narozenými před 29. týdnem gestace snižuje orofaryngeální surfaktant, aplikovaný při narození, v porovnání s postupem bez intervence, míru použití endotracheální intubace z důvodu respiračního selhání během 120 hodin po narození.
Randomizované, kontrolované hodnocení s paralelními skupinami.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info