Ambulantní detekce epileptických záchvatů

Kód projektu
MUNI/11/7282/2019
Období řešení
9/2019 - 8/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Studie je zaměřená na detekci generalizovaných tonicko-klonických záchvatů v domácím prostředí pacientů. K detekci záchvatů bude použitý monitorovací systém. Monitorovací systém hodnotí změny spojené s generalizovaným tonicko-klonickým záchvatem, konkrétně se jedná o analýzu kožního odporu, tělesnou teplotu, akcelerometr a gyroskop. V současnosti existují pouze malé studie testující správnost detekčních systémů v reálném prostředí pacientů. Větší práce jsou dostupné pouze při testování pacientů na video EEG monitorovací jednotce. V rámci naší studie plánujeme zařazení 60 pacientů s epilepsií a generalizovanými tonicko-klonickými záchvaty, zahájení studie bude v roce 2019. Bude hodnocena: celková doba, doba poruchovosti, bezpečnost, sensitivita, počet falešných hlášení. U pacientů, respektive u jejich rodinných příslušníků budeme hodnotit vliv detektorů na kvalitu života, depresi, úzkost a specifický dotazník se zaměřením na fungování detektoru. Řešitelem projektu bude Fakultní nemocnice u svaté Anny, spoluřešitel Masarykova univerzita.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info