Modelování in vitro využívající pacient-specifické srdeční buňky při studiu funkčního podkladu dědičných arytmogenních syndromů

Kód projektu
MUNI/11/SUP/18/2020
Období řešení
10/2020 - 9/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Výzkum v oblasti dědičných arytmií prodělává v posledních letech výrazné změny. Čím dál více poznatků je získáváno na pacient-specifických srdečních buňkách diferencovaných z lidských pluripotentních buněk. Lze tak in vitro modelovat onemocnění konkrétního pacienta, případně provádět farmakologické studie přímo na lidských srdečních buňkách. Cílem tohoto projektu bude vytvořit in vitro model vybrané dědičné arytmie a využít ho k následnému studiu její patogeneze pomocí elektrofyziologických technik whole cell patch clamp a multielectrode array. Získaná pilotní data budou sloužit jako podklad pro sepsání a podání grantové žádosti u externí grantové agentury.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info