Pilotní studie ke studiu role cytokinů z rodiny interleukinu 6 a možnosti potlačení zánětu pomocí stimulace nervus vagus u experimentálního modelu subarachnoidálního krvácení a sepse (Rodina IL-6 a SAH)

Kód projektu
MUNI/11/SUP/24/2020
Období řešení
10/2020 - 9/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Zánět hraje významnou roli v patofyziologii subarachnoidálního krvácení (SAH). Ke komplexnějšímu pochopení patofyziologie zánětu po SAH může přispět popis mozkových expresí cytokinů z rodiny IL-6 (IL-6, IL-11, leukemia inhibitory factor, oncostatin M, ciliary neurotrophic factor, Cardiotropin-1, IL-31). Ty působí přes jeden receptor (IL-6ST) a mohou vykazovat specifické expresní vzorce, což by mohlo být využito diagnosticky nebo terapeuticky. Vedle popisu cytokinů z rodiny IL-6 je cílem projektu zjistit možnosti potlačení zánětlivé odpovědi pomocí stimulace nervus vagus u modelu SAH a sepse a porovnat efekt přímé stimulace se stimulací nepřímou. Projekt má charakter pilotní studie, jejíž cílem je získat data potřebná k vytvoření grantové žádosti.

Publikace

Počet publikací: 2


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info