Výběr a optimalizace metody na izolaci exozomů z moči

Kód projektu
MUNI/11/SUP/26/2020
Období řešení
10/2020 - 9/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Projekt si klade za cíl vybrat a zavést optimální metodu pro izolaci exozomů z lidské moči. Dále plánujeme provedení pilotního in vitro experimentu, ve kterém chceme sledovat vliv antidiabetika empagliflozinu na uvolňování vybraných exozomálních mRNA a proteinů proximálními tubulárními buňkami do buněčného média. Získané pilotní výsledky budou využity pro přípravu grantového návrhu do soutěže AZV v roce 2022. Jeho cílem bude studovat vliv ernpagliflozinu na ledviny u diabetiků 2. typu pomocí analýzy vybraných markerů v moči včetně exozomů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info