Informace o projektu
Analýza vlivu inhibice autofagie na exozomální sekreci sponocelulárního karcinomu hlavy a krku

Kód projektu
MUNI/11/SUP/23/2020
Období řešení
1/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Dlaždicobuněčné karcinomy hlavy a krku (HNSCC) představují celosvětově jednu z nejčastějších malignit s mortalitou přeahující 50 %. Rezistence k terapii, zejména k radioterpaii, je jednou z hlavních příčin nízké míry přežití pacientů. Porozumění molekulárním mechanizmům zodpovědných za rezistenci k léčbě tak může mít signifikantní dopad na přežití pacientů. Jedním z hlavních buněčných mechanizmů nádorových buněk HNSCC zodpovědných za adaptaci na stres a kolísáni hladin živin je autofagie. Autofagie je katabolický proces recyklace buněčných proteinů i celých organel. Tento proces je také úzce spjat s exozomální sekrecí. V tomto projektu bude analyzován vliv inhibice autofagie v různých fázích tohoto procesu na množství exozomů a jejich složení.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info