Informace o projektu
Flavonoidy jako unikátní třída molekul fotochemicky uvolňujících oxid uhelnatý

Informace

Projekt nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Logo poskytovatele
Kód projektu
GA21-01799S
Období řešení
1/2021 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Univerzita Karlova v Praze

Oxid uhelnatý (CO) je přirozeně se vyskytující plynná signální molekula kombinující přirozenou toxicitu s pozoruhodným terapeutickým potenciálem a zároveň obtížnou administrací. Proto je velká poptávka po fotoaktivovatelných molekulách uvolňujících CO (fotoCORM), chemických činidlech, která umožňují přesnou prostorovou a časovou kontrolu nad uvolňováním CO. Některé flavonoidy, polyfenolické sloučeniny, které se nacházejí prakticky ve všech rostlinných tkáních a které jsou důležité v mnoha farmaceutických nebo léčebných aplikacích, mohou fotochemicky uvolňovat CO. V tomto projektu se budeme detalně zabývat fotochemií přírodně se vyskytujících i synteticky připravených flavonoidů jako potenciálních fotoCORMů, což povede k pochopení základních principů struktury a fotoreaktivity. Sloučeniny s nejvhodnějšími vlastnostmi a s in vivo potenciálem budou testovány pro biomedicínská použití jako fotoCORMy. Za použití specifických zvířecích modelů se budou studovat chemopreventivní/terapeutické aktivita flavonoidů s cílem zaměřit se na roli CO v organismu.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání

Publikace

Počet publikací: 9


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info