Aniseikonia Inspektor při řešení problémů s aniseikonií

Kód projektu
MUNI/C/1754/2020
Období řešení
2/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Tato práce se zabývá aniseikonií a jejím vyšetřováním pomocí počítačového softwaru Aniseikonia Inspector. Nejprve je v teoretické části vysvětlen pojem aniseikonie, její příčiny vzniku, projevy a důsledky na vidění, následně i způsoby korekce aniseikonie. Dále se práce věnuje metodám měření stupně aniseikonie. Největší důraz je kladen na popis počítačového softwaru Aniseikonia Inspector a jeho možnosti využití.
Výzkumná část práce se věnuje měření stupně aniseikonie, subjektivním potížím anizometropů a vlivu korekce dané ametropie na velikost aniseikonie.

Publikace

Počet publikací: 5


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info