Informace o projektu
Foton-upkonverzní značky pro mikrofluidní jednomolekulové imunostanovení proteinových biomarkerů

Informace

Projekt nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Logo poskytovatele
Kód projektu
GA21-03156S
Období řešení
4/2021 - 9/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
fotonová upkonverze; nanočástice; imunochemie; biomarkery; mikrofluidika; jednomolekulové metody
Spolupracující organizace
Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.

Navrhovaný projekt rozvíjí metodiku jednomolekulových imunostanovení s využitím luminiscence foton-upkonverzních nanočástic. Ta se vyznačuje excitací v infračervené oblasti a emisí krátkovlnného záření (převážně viditelného). Díky nízkému pozadí tohoto typu luminiscence je snadné dosáhnout zobrazení a počítání jednotlivých nanočástic; při použití jako luminiscenční značky pak i počítání molekul analytu. Inovace projektu zahrnují především využití mikrofluidních čipů pro automatizaci. Mikrofluidika zkracuje dobu analýzy, umožňuje úsporu reagencií, přispívá ke snížení limitů detekce a usnadňuje analýzu mikroskopických vzorků (analýza jednotlivých buněk). Metodika bude ověřena na známých proteinových biomarkerech. Jedná se o stanovení (A) prostatického specifického antigenu v krevním séru a plazmě a (B) proteinového biomarkeru p53 na úrovni jednotlivých buněk. Projekt přispěje ke zlepšení diagnostiky závažných onemocnění, monitorování průběhu léčby a přináší nové techniky do oblasti buněčné a molekulární biologie.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život

Publikace

Počet publikací: 31


Předchozí 1 2 3 4 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info