Zkoumání mechanických sil stromatu ve vývoji větvených orgánů

Kód projektu
8J21FR009
Období řešení
1/2021 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Cílem tohoto projektu je prozkoumat roli mechanických sil stromatu ve vývoji mléčné a slzné žlázy, a to prostřednictvím vzájemného spojení expertiz, sdílení dovedností, technik a vybavení české a francouzské laboratoře. Naše dílčí cíle jsou:
1. Prozkoumat, jak mechanické síly stromálních buněk mléčné/slzné žlázy tvarují vyvíjející se epitel in vivo pomocí transgenních myších modelů.
2. Vyvinou nové 3D ko-kultury slzné žlázy pro studium mechanických sil ex vivo.
3. Změřit mechanickou sílu fibroblastů mléčné/slzné žlázy z různých vývojových stupňů orgánu za pomocí mikroskopie trakčních sil (traction force microscopy).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info