Liquid kidney biopsy: izolace a expanze proximálních tubulárních buněk z moči jako zásadní krok pro studium patofyziologie a příp. diagnostiku diabetické choroby ledvin

Kód projektu
MUNI/11/SUP/05/2022
Období řešení
1/2022 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Projekt si klade za cíl zavést a k rutinnímu využití optimalizovat metodu izolace proximálních tubulárních buněk (PTEC) z lidské moči jako (A) potenciální diagnostickou metodu („liquid kidney biopsy“) a (B) pro získání patofyziologicky relevantního experimentálního materiálu pro studium diabetické choroby ledvin. V projektu budou využity vzorky moči zdravých dobrovolníků a postupně testovány a optimalizovány všechny kroky vedoucí k získání co nejhomogennější populace PTEC. Následně bude testována funkce mitochondrií jako korelát metabolické kondice v pilotním experimentu s PTEC exponovanými diabetickému mikroprostředí a SGLT2 inhibitoru in vitro (Seahorse XF Analyzer). Nově zavedená metodika a získané pilotní výsledky budou zahrnuty do grantového návrhu do soutěže AZV v roce 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info