Informace o projektu
In vitro systém pro preklinické testování embryotoxicity (embryotoxicita)

Kód projektu
MUNI/11/06202106/2021
Období řešení
2/2022 - 10/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Cílem navrhovaného projektu je ověření aplikovatelnosti 3D laboratorního modelu lidské embryogeneze pro farmakologické a toxikologické testování.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info