Zajištění akreditace World Federation for Medical Education

Kód projektu
ROZV/C23/2022
Období řešení
1/2022 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Univerzita Karlova v Praze

Americká Education Commission for Foreign Medical Graduates v červenci 2010 rozhodla, že od r. 2023 bude přístup ke zkouškám US Medical Licensing Examination (USMLE) a certifikaci ECFMG umožněn pouze absolventům těch vysokých škol, které byly akreditovány akreditační agenturou uznanou ze strany World Federation for Medical Education (tzv. Recognition Status). Tento termín pak byl v souvislosti s koronavirovou pandemií posunut na r. 2024.
Projektovým záměrem českých veřejných vysokých škol s lékařskými fakultami v těsné spolupráci s Národním akreditačním úřadem (NAÚ) bude proto vytvořit podmínky pro podání žádosti ze strany NAÚ a zastřešit administraci celého procesu akreditace. Úspěšná realizace celého záměru je pro zúčastněné vysoké školy zcela zásadní a zajistí jejich konkurenceschopnost.
Hlavní cíle projektu lze shrnout do následujících bodů:
1. Analýza požadavků a parametrů akreditace ze strany WFME.
2. Návrh oborových standardů pro akreditace studijních programů Všeobecné lékařství, které budou odpovídat vzorovým standardům WFME a zároveň budou v souladu s nařízením vlády o standardech pro akreditace (národní prováděcí předpis).
3. Návrh metodiky pro posuzování studijních programů Všeobecné lékařství Národním akreditačním úřadem.
4. Harmonizace vnitřních procesů zúčastněných institucí s požadavky na výkaznictví s využitím benchmarkingu, včetně zahraničního.
5. Vypracování potřebných podkladů ze strany zúčastněných institucí a přijetí opatření v souvislosti s udělením akreditace NAÚ.

Realizační tým bude tvořen zástupci všech veřejných vysokých škol s lékařskými fakultami i experty NAÚ. Pro optimální průběh příprav v ČR je součástí projektu i sběr poznatků a komunikace se zahraničními partnery, kteří již fází příprav i žádostí o akreditaci prošli. Pro příbuznost vzdělávacích systémů i historii spolupráce byla jako nejvhodnější partner vytipována maďarská akreditační agentura Hungarian Accreditation Committee (HAC), jejíž kompletní žádost momentálně WFME posuzuje.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info