Informace o projektu
Nové biomarkery pro neinvazivní in vitro diagnostiku v klinické embryologii (Analyza IVF médií)

Kód projektu
NU22-08-00543
Období řešení
5/2022 - 12/2025
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Neplodnost představuje globální zdravotní problém s hlubokými sociálními a ekonomickými důsledky. Rostoucí počet párů potýkajících se s reprodukčními problémy vyvolává naléhavou potřebu zlepšit účinnost asistované reprodukce. Výběr nejkvalitnějších embryí pro přenos do dělohy je nejčastější klinickou strategií používanou k prevenci selhání implantace a ke zkrácení doby do dosažení těhotenství. Současný výzkum se zaměřuje na zdokonalení metodiky genetického testování embryí, zatímco podněty mikroprostředí, ve kterém se preimplantační vývoj odehrává, zůstávají neprostudovány. Cílem tohoto projektu je odhalit, jak in vitro kultivovaná lidská embrya interagují s okolním prostředím, a navrhnout diagnostické laboratorní nástroje pro neinvazivní hodnocení životaschopnosti lidských embryí. K tomuto účelu využijeme komplementární biochemické, molekulárně-biologické a proteomické techniky a podrobně zanalyzujeme molekulární složení použitých kultivačních médií. Integrace získaných dat a jejich korelace s informacemi o morfologii embryí a výsledku léčby neplodnosti nám umožní určit rozpustné faktory asociované s (ab)normálním předimplantačním vývojem. Úloha kandidátských molekul bude navíc experimentálně ověřena testováním jejich účinku na existujících líniích in vitro kultivovaných pluripotentních buněk pocházejících z preimplantačního embrya. Pomocí tohoto komplexního přístupu identifikujeme nové biomarkery umožňující přesnou in vitro diagnostiku a rozhodování založené na důkazech v klinické praxi. Objektivní hodnocení vývojové schopnosti embrya prostřednictvím analýzy jeho molekulárního otisku zvýší šanci na zdravé těhotenství, sníží náklady na léčbu neplodnosti a zmírní emoční zátěž pacientů.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  5 – Rovnost mužů a žen Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info