Přístupy a metody ve výzkumu vzdělávání: seriál metodologických workshopů a konferencí 2022

Informace

Projekt nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Pedagogickou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.

Cílem projektu je posílit metodologickou stránku odborných aktivit doktorských studentů na Pedagogické fakultě prostřednictvím jejich aktivního zapojení do série workshopů věnovaných metodologii výzkumu vzdělávání a související konference. Důraz bude kladen na tradiční i inovativní přístupy, strategie, metody a techniky, které se uplatňují v interdisciplinárním výzkumu vzdělávání. Formou workshopů vedených zkušenými výzkumníky, které budou probíhat v mezidobí leden-listopad 2022, budou na konkrétních příkladech tyto přístupy apod. prezentovány doktorandům napříč doktorskými studijními programy fakulty. V závěrečné fázi projektu (listopad 2022) budou naopak doktorandi v rámci konference prezentovat své aplikace výzkumných přístupů zkušenějším kolegům, od nichž získají adresnou zpětnou vazbu. Cílem projektu je rovněž nabídnout doktorským studentům kurzu publikačních dovedností v angličtině a posílit tak jejich publikovat odborný text v cizím jazyce.

Publikace

Počet publikací: 6


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info