Možnosti využit specifických nanovláken k aplikaci na viscerální serozu. (Nanopatch surgi.)

Kód projektu
MUNI/LF-SUp/1183/2022
Období řešení
1/2023 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Nanomateriály jsou v současné medicíně využívány především k hojení chronických ran, jako nositelé účinných látek do místa hojení. Výborná biokompatibilita, pevnost těchto materiálů a především vstřebatelnost specifických nanovláken vede k potenciální aplikaci nanomateriálů i v tělních dutinách ke zlepšení hojení poranění orgánů či hojení anastomóz po chirurgických zákrocích. V našem projetu se chceme zabývat především možností aplikace těchto materiálů na viscerální peritoneum, prozkoumání adhezivity specifických nanomateriálů na tomto povrchu, jeho degradabilita a současně podpora hojení.

Nanovlákna - biokompatibilita - adhezivita - nosiče léčiv - hojení

Nanofibres - Biocompatibility - Adhesivity - Drug Delivery Carriers - Healling

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info