Proteomic composition of phosphatidylserine-positive extracellular vesicles released during cell death as a marker for personalized medicine.

Kód projektu
MUNI/LF-SUp/1182/2022
Období řešení
1/2023 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Extracellular vesicles (EVs) represent a heterogeneous group of membrane-bounded vesicles released by all cells. Since EVs contain thousands of different cellular proteins and a large number of nucleic acids, which together represent a kind of imprint of the parent cell, a wide range of potential applications is offered. Also, cells undergoing the process of cell death release EVs into their surroundings, which not only affect surrounding and relatively distant cells with different effects but also carry specific information about the type of cell death that is taking place in the dying cells. Given the difficulty of specifically and sensitively detecting different types of cell death in vivo, EVs thus offer a valuable tool to monitor the response of a cell population to therapy using specific molecules.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info