Informace o projektu
Struktura a interakce nukleových kyselin a polypeptidů na površích kovů

Informace

Projekt nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Kód projektu
IAA4004002
Období řešení
1/2000 - 12/2002
Investor / Programový rámec / typ projektu
Akademie věd ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Interakce bazí nukleových kyselin, nukleosidů, polynukleotidů a polypeptidů adsorbovaných na povrchu rtuti a monokrystalů některých kovů budou studovány elektrochemickou impedanční spektroskopií, elipsometrií a metodami mikroskopie STM a AFM. Interakce mezi adsorbovanými bazemi mohou vést k jejich dvojrozměrné (2-D) kondenzaci. Bude porovnán průběh 2-D kondenzace bazí nukleových kyselin na povrchu rtuti a na povrchu zlata a bude stanoven vliv ribosy a deoxyribosy na tento průběh. Experimentální výsledky budou porovnány s kvantově chemickými výpočty. Cílem navrhovaného projektu je získat informace o působení elektrického pole fázového rozhraní mezi roztokem a kovovou elektrodou na strukturu biopolymerů a na interakce jejich monomerních složek. Výsledky přispějí k objasnění molekulárního mechanismu interakce biopolymerů s elektricky nabitými povrchy membrán a s chemoterapeutiky.

Publikace

Počet publikací: 35


Předchozí 1 2 3 4 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info