Vztah mezi strukturou a funkcí kukuřičné beta-glukozidázy specifické pro konjugáty cytokininů: úloha cysteinových zbytků

Informace

Projekt nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Kód projektu
IAA5004603
Období řešení
1/1996 - 1/1998
Investor / Programový rámec / typ projektu
Akademie věd ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Znalosti role cysteinových zbytků ve vztahu mezi strukturou a funkcí beta-glukozidázy jsou omezené. Klonovali jsme cDNA, Zm-p60.l, která kóduje novou kukuřičnou beta-glukozidázu. Beta-Glukozidáza Zm-p60.l uvolňuje aktivní cytokininy z jejich neaktivních glukozidů in vitro. Její funkce in vivo může spočívat v zásobování vyvíjejícího se embrya kukuřice aktivními cytokininy. Aminokyselinová sekvence Zm-p60.l obsahuje pět cysteinových zbytků. Navrhujeme zaměnit cysteinové zbytky jinými aminokyselinami metodou místně cílené mutageneze. Analýza změn v katalytických a strukturních vlastnostech enzymu umožní vyvodit závěry o významu jednotlivých cysteinových zbytků pro aktivitu a architekturu enzymu. U mutant se ztracenou enzymatickou aktivitou budeme vyhledávat, metodou náhodné mutageneze, mutace v jiných místech molekuly, které povedou k obnovení enzymatické aktivity. Takto získáme nové poznatky o plasticitě molekuly enzymu.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info