Metodika tvorby laických doporučení k přenosu znalostí na podporu na důkazech založeného rozhodování ve zdravotnictví v České republice.

Kód projektu
NU23-09-00328
Období řešení
5/2023 - 12/2026
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Projekt si klade za cíl vyvinout a otestovat metodiku tvorby prosté jazykové verze prioritních doporučení pro veřejný zájem adolescentů, rodičů a obecné dospělé populace v České republice. Východiskem pro metodiku budou zkušenosti z tvorby laických doporučení v souvislosti s onemocněním COVID-19. Projekt je založen na mezinárodní spolupráci a zkušenostech s kolegy z McMaster University, s nimiž jsme vyvinuli unikátní úložiště COVID-19 doporučení financované kanadským institutem pro zdravotnický výzkum (CIHR). Tato COVID-19 Živá mapa doporučení (RecMap, covid19.recmap.org) pravidelně shromažďuje a přehledně prezentuje neustále vznikající doporučené postupy (guidelines). Jedním z autorů RecMap je České národní centrum Evidence-Based Healthcare a Knowledge Translation (CEBHC-KT) se všemi svými mezinárodními centry (České Cochrane centrum, České centrum EBHC, Centrum excelence Joanna Briggs Institute a České GRADE centrum), Institut biostatistiky a analýz, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita. V projektu RecMap identifikujeme a klasifikujeme COVID-19 doporučené postupy, vyhodnocujeme jejich důvěryhodnost a poskytujeme doporučení zúčastněným stranám. RecMap představuje více než 1200 předem zkontrolovaných doporučení pro oblast klinické praxe, veřejného zdravotnictví a zdravotní politiky. RecMap se primárně zaměřuje na zdravotnictví, ale protože nejméně 450 doporučení se týká adolescentů a veřejného zdravotnictví, veřejnost bude také těžit z dostupných doporučení týkajících se zdraví. Způsob prezentace doporučení pro laiky musí být přizpůsoben jejich konkrétním potřebám. I přes pokyny vyvinuté v Guidelines International Network (GIN), jednom z našich blízkých spolupracovníků, neexistují žádné důkazy na úrovni randomizované kontrolované studie (RCT), které by zjišťovaly optimální formát předkládání doporučení v prostém (laickém) jazyce (PLR) občanům, zejména dospívajícím a rodičům, kteří rozhodují o zdraví svých dětí, například o jejich očkování či dodržování hygienických opatření. Projekt si proto klade za cíl vyvinout a otestovat metodiku pro tvorbu prosté jazykové verze prioritních doporučení pro veřejný zájem adolescentů, rodičů a obecné dospělé populace v České republice v návaznosti s zkušenosti získané v souvislosti s onemocněním COVID-19. Metodika bude připravena tak, aby mohla být využita pro různá onemocnění, zejména infekční s pandemickým výskytem.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  10 – Méně nerovností Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info