Badatelsky orientovaná výuka metodologie (BAVÝME (BAVÍME))

Informace

Projekt nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Pedagogickou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Kód projektu
MUNI/IVV/0504/2023
Období řešení
7/2023 - 6/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Projekt se zaměřuje na inovaci výukové strategie a s tím související struktury obsahu dvou předmětů, které na sebe úzce navazují (vlastní inovace má dopad i do zkvalitnění přípravy a vlastní tvorby diplomové práce). Hlavním cílem projektu je změna metod výuky založená na posílení konstruktivistických prvků, zejména postupů plynoucích z vlastní badatelské práce. Studenti si prostřednictvím dvou semestrů v mikro týmu prožijí komplexní badatelský proces od hledání vhodných výzkumných témat, přes jejich výzkumné uchopení, operacionalizaci proměnných, tvorbu nástroje, sběr, analýzu a interpretaci dat. Sekundárním cílem je posílení výukových opor (textů, videí, interaktivní osnovy apod.), které napomohou vyrovnat se s větší diferenciací výuky. Přidanou hodnotou je posílení týmové práce studujících, kteří v týmech samostatně s pomocí učitele řeší vybrané vědecko-metodologické úkoly.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info