Informace o projektu
Úoha proteinů p73, p63 a KET, homologůproteinů p53, v procesech buněčného cyklu, maligní přeměny buňky a apoptozy

Kód projektu
NC6404
Období řešení
1/2000 - 1/2002
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Fakultní nemocnice Brno
Masarykův onkologický ústav Brno

Cílem projektu je pomoci imunochemických a molekulrně biologických metod studovat úlohu proteinů p73,p63 a KET homologů antionkogenů p53 v procesech regulace buněčného cyklu,maligní přeměny buňky stejně jako studium jejich funkčních interakcí. Předkládaný projekt se bude rovněž zabývat studiem interakce mezi proteiny p73 a p63 a scDNA.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info