Standardizace a sdílení vzdělávací platformy mezi lékařskými fakultami v rámci projektu MEFANET

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.1.07/2.4.00/12.0050
Období řešení
11/2009 - 10/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Univerzita Karlova v Praze
Univerzita Palackého v Olomouci

Předkládaný projekt navrhuje sdílet digitální vzdělávací obsah v síti lékařských fakult MEFANET (MEdical FAculties NETwork) pomocí interaktivní komunikační platformy. Za tímto účelem bude s využitím moderních ICT navrženo a nastaveno standardizované prostředí pro elektronické publikování, dále budou vytvořeny doporučené metodické postupy pro tvorbu a sdílení digitálního obsahu v síti lékařských fakult. Cílová skupina, kterou tvoří pedagogové a studenti lékařských i zdravotnických oborů, bude seznámena s podstatou a nástroji dostupnými v síti MEFANET prostřednictvím školících seminářů a konferencí, ke kterým budou jako aktivní přispěvatelé přizváni také odborníci z fakultních nemocnic a dalších specializovaných klinických pracovišť. Projekt povede ke zintenzivnění spolupráce, předávání dobré praxe a zkušeností mezi institucemi, které přirozeně vstupují do procesu vzdělávání lékařů a zdravotnických profesionálů.

Publikace

Počet publikací: 6


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info