Normální je nekouřit pro mladší školní věk (1.-5. třída). Dokončení projektu v 5. ročníku ZŠ (červen 2009 - prosinec 2009)

Kód projektu
DAR-628-0Z-2009
Období řešení
6/2009 - 12/2009
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ostatní - tuzemské
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Lékařská fakulta
Klíčová slova
kouření, děti, škola, prevence

Normální je nekouřit je programem primární onkologické prevence, primární protidrogové prevence i prevence kardiologických onemocnění. Je komplexně zaměřen na dodržování zdravého životního stylu dětí a mládeže. Může být využit učiteli, vychovateli ve školní družině nebo vedoucími kroužků volnočasových aktivit ve školách nebo centrech volného času k výchově ke zdraví a zdravému životnímu stylu. Poskytuje metodiku výchovy proti kouření a podpory zdravého životního stylu u dětí mladšího školního věku.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info