Metody odběru vzorku na kultivační vyšetření v chirurgické praxi, otiskové metody

Autoři

CHOVANEC Zdeněk VEVERKOVÁ Lenka VOTAVA Miroslav SVOBODA Jiří PEŠTÁL Adam DOLEŽEL Jan JEDLIČKA Václav VESELÝ Martin WECHSLER Jan ČAPOV Ivan

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Rozhledy v chirurgii : měsíčník Československé chirurgické společnosti
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Chirurgie včetně transplantologie
Klíčová slova wound; infection; microbial sampling; filter paper pad
Popis Rána je narušení tkáně kožního povrchu. Proces hojení je ovlivněn celou řadou celkových a lokálních faktorů, mezi nejzásadnější a nejdiskutovanější je řazena infekce v ráně. Za jakých okolností k infekci rány dojde, není zcela přesně objasněno. V klinické praxi je velmi důležitý správný odběr vzorku na mikrobiologické zpracování, jeho skladování, transport, vyhodnocení a v neposlední řadě správná interpertace získané informace. Přes existenci několika možných způsobů odebírání vzorků na kultivační vyšetření není dodnes jednoznačný postup odběru přesně definován. Cílem souhrnného sdělení je přiblížit danou problematiku se zaměřením na otiskovou metodu.