Supracor, laserová metoda korekce presbyopie: výsledky ročního sledování

Autoři

MACHAČOVÁ Hana VLKOVÁ Eva MICHALCOVÁ Lenka TRNKOVÁ Věra RYBÁROVÁ Natália

Rok publikování 2014
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Česká a slovenská oftalmologie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor ORL, oftalmologie, stomatologie
Klíčová slova Supracor; presbyopia; LASIK; refractive surgery
Popis Cíl: Zhodnotit pooperační výsledky po laserovém zákroku Supracor v průběhu prvního roku. Materiál a metodika: Soubor tvořilo 8 presbyopických hypermetropických pacientů (16 očí), hledajících alternativu k nošen! brýlové korekce do dálky i do blízka. Tito pacienti podstoupili na Oční klinice FN Brno refrakčn! zákrok Supracor v období od července 2012 do února 2013. Průměrný věk pacientů v době operace byl 57,2 let (±4,6), průměrná binokulární nekorigovaná zraková ostrost do blízka dosahovala předoperačněj. č. 13, do dálky 0,5 (±0,19). Průměrná sledovací doba byla 15,5 měsíců (±2,4). Hodnotili jsme nekorigovanou zrakovou ostrost (NZO) a nejlépe korigovanou zrakovou ostrost (NKZO) do dálky, do blízka a na střední vzdálenost binokulárně 12 měsíců po zákroku, stabilitu zrakové ostrosti, objektivní refrakci, kontrastní citlivost za mezopických podmínek, výskyt komplikací a spokojenost pacientů. Výsledky: U všech 8 pacientů bylo dosaženo binokulární NZO do dálky minimálně 1,0. Průměrná hodnota sférického ekvivalentu činila +0,25 (±0,64). NZO do blízka byla u 7 pacientů (87,5 %) J. č. 3 a lepší, z toho 5 pacientů četlo J. č. l. NZO na střední vzdálenost byla J. č. l u 5 pacientů (62,5 %), J. č. 2 u 2 pacientů (25 %) a J. č. 4 u l pacienta (12,5 %). Kontrastní citlivost testovaná za mezopických podmínek byla předoperačně ve fyziologickém rozmezí pro danou věkovou skupinu u všech očí, pooperačně zůstala v normě u 11 očí (68,7 %), u 5 očí (31,3 %) jsme pozorovali snížení pod dolní hranici normy ve vyšších prostorových frekvencích (12 a 18 c/st) po celé sledovací období. Dle dotazníku spokojenosti udávalo 7 pacientů (87,5 %) naprostou spokojenost s výsledkem zákroku a pociťovalo nezávislost na nošení brýlí, l byl nespokojen. 7 pacientů (87,5 %) neudávalo přítomnost obtěžujících fotických fenoménů (halo, glare), l pacient tyto potíže měl. Nezaznamenali jsme žádné peroperační či pooperační komplikace. Závěr: Dle našich prvních zkušeností lze metodou Supracor dosáhnout dobré zrakové ostrosti na dálku, na blízko i na střední vzdálenost a poměrně vysoké spokojenosti pacientů. Supracor se jeví jako vhodná metoda korekce presbyopie u motivovaných a flexibilních pacientů, kteří splňují přísná indikační kritéria. Vzhledem k malému souboru bude však nutné v budoucnu zhodnotit více pacientů a zajímavé budou také dlouhodobé výsledky.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info