K účinnosti našich zdravotních programů

Autoři

KOTULÁN Jaroslav

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Hygiena
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Hygiena
Klíčová slova Health 21; public health protection; health promotion programmes; disease prevention
Popis Český národní program Zdraví 21 zahájený v roce 2002 zcela selhal v oblasti primární prevence. V první dekádě jeho plnění se zdravotně významné komponenty životního stylu (kuřáctví, stravovací zvyklosti, nadváha, pohybová aktivita, alkohol, drogy) v české populaci nezlepšily, ale naopak, v některých směrech dále upadaly. Incidence hromadných nainfekčních onemocnění narůstala. V připravovaném programu na léta 2015-2020 by bylo třeba v uvedených směrech dosáhnout obratu. Jsou diskutovány předpoklady k plnění tohoto cíle.