Hodnocení N- stádia nemalobuněčného plicního karcinomu (NSCLC) na podkladě „medicíny založené na důkazech – (EBM)“ a našich zkušeností, Sborník abstrakt. Brno: XIX. Kongres České a Slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti 2015, ISBN 978-80-88112-00-6, s. 151

Autoři

BENEJ Michal ČAPOV Ivan PEŠTÁL Adam WECHSLER Jan CHOVANEC Zdeněk PÁRAL Martin

Druh Článek ve sborníku
Citace