Troponiny a minimální myokardiální poškození po primoimplantaci kardiostimulátoru – pilotní studie

Autoři

HNÁTEK Tomáš TÁBORSKÝ Miloš MALÝ Martin KAMENÍK Libor LITTNEROVÁ Simona SEDLOŇ Pavel LUXOVÁ Jana FIŠEROVÁ Marta HAMOUZOVÁ Šárka ZAVORAL Miroslav

Rok publikování 2015
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Intervenční a akutní kardiologie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Kardiovaskulární nemoci včetně kardiochirurgie
Klíčová slova pacing; troponin; primoimplantation; myocardial damage
Popis Úvod: Srdeční troponiny jsou vysoce specifické markery myokardiálního poškození. Elevace jejich sérových hodnot není vždy způsobena ischemií. Existuje mnoho dalších důvodů pro jejich zvýšení. V naší práci sledujeme faktory ovlivňující elevaci kardiospecifických markerů po primoimplantaci kardiostimulátoru. Cíle: 1/ Jaká je hodnota troponinu I v neselektované populaci nemocných se srdečním onemocněním. 2/ Zjistit, k jak velké elevaci kardiospecifických markerů dochází po primoimplantaci kardiostimulátoru při použití elektrodového systému s aktivní fixací u pacientů s jedno a dvoudutinovou kardiostimulací. Metodika: Bylo zařazeno 230 pacientů indikovaných k primoimplantaci kardiostimulátoru, hodnoty markerů (troponin I, CKMB, myoglobin) byly stanoveny nejprve před primoimplantací a následně za 6 a 18 hodin po výkonu. Byl sledován skiaskopický čas, počet pokusů o umístění aktivní elektrody, rozsah výkonu (jedno versus dvoudutinová stimulace), zhodnocena klinická data. Výsledky: Průměrný věk nemocných činil 77,9 +/- 8,0 roku (medián 79,5 let). Ženy tvořily 44 %. Bylo implantováno 136 dvoudutinových a 94 jednodutinových přístrojů. Průměrný skiaskopický čas byl 38,8 +/- 22,0 s (medián 33,5 s). Sérové hladiny troponinu I narostly po primoimplantaci z původních 0,02 +/- 0,07 ug/l na 0,18 ± 0,17 ug/l, p < 0,001 (Wilcoxon test), dokumentujeme statisticky signifikantní pokles po 18h. na 0,09 +/- 0,18 ug/l, p < 0,001 (Wilcoxon test). U ostatních markerů konstatujeme pouze drobný nárůst hladin. Prokázali jsme korelaci nárůstu hladiny troponinu po primoimplantaci kardiostimulátoru k nárůstu skiaskopického času (Spearmanův korelační koeficient =- 0,39, p < 0,001 a 0,37, < 0,001) po 6 resp. 18 hodinách. Závěr: Mírná elevace troponinu I po nekomplikované primoimplantaci kardiostimulátoru s aktivně fixovaným elektrodovým systémem je běžným jevem. Neprokázali jsme přímou úměru mezi elevací troponinu a obtížností výkonu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info