Laboratorní diagnostika v onkologii 2016. Sborník edukativních příspěvků stejnojmenné konference pořádané Masarykovým onkologickým ústavem a Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity pod záštitou České asociace sester

Autoři

ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ Lenka VALÍK Dalibor PILÁTOVÁ Kateřina

Druh Editorství tématického sborníku
Citace
Popis Onkologická problematika má svá specifika a odráží se ve všech oblastech laboratorní medicíny. Již několikátým rokem pořádá Masarykův onkologický ústav ve spolupráci s Českou asociací sester konferenci Laboratorní diagnostika v MOÚ, kde se prezentují pokroky a novinky z oblasti laboratorní diagnostiky se vztahem k diagnostice a léčbě onkologických onemocnění a související péče. Konference a sborník jsou primárně určeny pro zdravotní laboranty všech specializací a odborníky v laboratorní medicíně.