Profesor MUDr. Josef Roček, významná osobnost české hygieny

Autoři

KOTULÁN Jaroslav

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Hygiena
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Hygiena
Klíčová slova History of public health; Czech Republic; Josef Roček
Popis Profesor MUDr. Josef Roček (1887-1946), zakladatel a přednosta ústavu hygieny lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně v letech 1921 – 1939, byl respektovanou osobností nejen na fakultě jako vzorný pedagoga autor rozsáhlé učebnice, ale i celostátně jako expert v oblasti hygieny vody (pitné i vod odpadových). Kromě soustavné pedagogické a vědecké věnoval velké úsilí zdravotní výchově obyvatelstva, založil Moravské hygienické muzeum, vydával měsíčník „Hygiena osobní, veřejná, sociální“. Ovlivňoval též činnost státního zdravotního ústavu v Praze a celostátní zdravotní politiku. V závěru života, v prvních poválečných letech, byl těžce postižen nespravedlivým obviněním z kolaborace s německými okupanty.