Vlivy elektrického/magnetického pole na člověka.

Autoři

KOTULÁN Jaroslav

Druh Výzkumná zpráva
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Popis Vliv dálkového vedení vysokého napětí na obyvatele v jeho okolí. Hodnocení zdravotních rizik projektovaných nových vedení.