Využití RNA sekvenování v identifikaci nových klinicky relevantních biomarkerů – přehled a vlastní výsledky se zaměřením na monitoring akutní rejekce u pacientů po srdeční transplantaci

Autoři

NOVÁK Jan MACHÁČKOVÁ Táňa KÁFUŇKOVÁ Tereza GODAVA Július HUDE Petr NĚMEC Petr BEDÁŇOVÁ Helena SLABÝ Ondřej BIENERTOVÁ VAŠKŮ Julie KREJČÍ Jan ŠPINAROVÁ Lenka

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Související projekty: