Book review ; Sport Communication: An International Approach, Chuka Onwumechili. Routledge Taylor and Francis Group, Routledge 2 Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN and by Routledge 711 Third Avenue, New York (2018). 374 pp., ISBN 978-1-315270-92-0.

Publikace nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Fakultu sportovních studií. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Autoři

NOVÁ Jana

Druh Recenze
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sportovních studií

Citace
Popis There are several books that address the sport communication, but there is a scarcity of those that pursue an international perspective exclusively. The book Sport Communication: An International Approach presents principles and practices in sport communication from across the world and therefore it is indeed an international text.