Vliv prenatálního poradenství na zdravotní gramotnost těhotných žen

Autoři

WILHELMOVÁ Radka GREIFFENEGGOVÁ Liana

Druh Článek ve sborníku
Citace
Klíčová slova Health literacy, prenatal counseling, awareness, risk behavior, efficacy of care, health
Popis Cílem prezentované práce bylo popsat zdravotní gramotnost těhotných žen, identifikovat faktory, které ji determinují a na základě toho se vyjádřit k efektivitě současného prenatálního poradenství v této oblasti. Použitou metodou pro sběr dat v našem výzkumu byl dotazník. Výzkumný vzorek, tvořilo 360 žen v šestinedělí. Jednalo se o vícenásobný, kvótní, proporcionálně stratifikovaný výběr. Soubor byl posuzován z hlediska vzdělání, parity, věku, bydliště a dlouhodobého kontaktu s porodní asistentkou v těhotenství. Pro statistické zpracování dat byl užit Pearsonův chí-kvadrát a test Anova (analýza rozptylu). Nejlepší zdravotní gramotnost byla zjištěna u žen s vysokoškolským vzděláním a žen v dlouhodobém kontaktu s porodní asistentkou.