Vplyv meditácie všímavosti (mindfulness) na telesné a duševné zdravie

Publikace nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Filozofickou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Autoři

SLEZÁČKOVÁ Alena JAROLÍNOVÁ Kristýna

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Revue medicíny v praxi : odborný zdravotnícky časopis
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www http://www.medvik.cz/link/MED00007118
Klíčová slova mindfulness; meditation; medicine; health
Popis V souladu s celostním bio-psycho-sociálním přístupem ke zdraví se v současných psychologických a lékařských vědách věnuje zvýšená pozornost zkoumání efektu mentálního tréninku (meditací) na tělesné a duševní zdraví. Mezi meditační techniky, jejichž efekt je nejčastěji vědecky ověřován, patří meditace všímavosti (mindfulness meditation). Účelem tohoto textu je stručně představit koncept všímavosti a seznámit čtenáře s výsledky aktuálních výzkumů odhalujících vztah všímavosti a zdraví, které mohou být inspirativní v rámci lékařské praxe.