Panpsychik vyzvídá na neurobiologovi

Autoři

VÁCHA Jiří

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Filosofický časopis
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Klíčová slova philosophy; neurobiology
Popis Jistý roztržitý filozof se jednoho dne omylem zatoulá mezi neurobiology a uvědomí si, že jich už dávno chtěl na pár věcí přeptat. Využije tedy příležitosti k tomu, aby jednoho z nich, vyhlížejícího relativně vstřícně, oslovil.