Výsledky intravitrální aplikace ANTI-VEGF v léčbě prahových stadií ROP zony 1 a 2

Autoři

ŠENKOVÁ Kateřina AUTRATA Rudolf HOLOUŠOVÁ Marie LAZARČÍKOVÁ Veronika

Druh Článek ve sborníku
Citace